vrijdag 13 maart 2020

Chelsea Manning vrijgelaten

De dag voordat ze weer voor de rechtbank had moeten komen vanwege haar weigering te getuigen voor de Grand Jury is Chelsea Manning vrijgelaten. Deze verrassende maatregel is genomen nadat  districtsrechter Anthony Trenga oordeelde dat haar getuigenis niet langer nodig is en dat haar gijzeling dus geen doel meer dient.

Woensdag liet het juridisch team van Manning nog weten dat Chelsea na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis was opgenomen. De politie sprak over een 'incident' in de gevangenis van Alexandria (Virginia) dat door het personeel 'professioneel was opgevangen'.

De rechter die haar vrijlating beval, heeft haar helaas niet ontlast van de hoog opgelopen boete die ze heeft gekregen vanwege de weigering om een getuigenis in de zaak-Assange af te leggen. Ze blijft de staat nog steeds 250.000 dollar schuldig. De rechter zei 'dat de tenuitvoerlegging van de verhoogde, voorwaardelijke boetes niet strafrechtelijk gezien moet worden, maar wel noodzakelijk voor het dwingende doel van de civiele veroordeling.'

Vorig jaar mei was Manning ook al een keer vrijgelaten toen de termijn van de zittende Grand Jury was verstreken. Justitie kwam toen met een nieuwe dagvaarding waarna ze opnieuw werd vastgezet. Nu er geen sprake is van het verlopen van een zittingstermijn is er goede hoop dat haar vrijlating een teken is dat Justitie de zaak tegen haar wil beëindigen. Haar advocaat Moira Melzer-Cohen hoopt van harte dat Chelsea nu de rust krijgt die ze verdient.

[Foto: MCB/Uwe Völkner. Media convention Berlin 2018. Theresa Züger & Chelsea Manning]

dinsdag 3 maart 2020

Verslag van het proces tegen Assange

De Britse oud-diplomaat en mensenrechtenactivist Craig Murray woonde vorige week in Londen het proces bij over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten. Hij verbaasde zich over de weinig objectieve houding van rechter Vanessa Baraitser en over de 'absurde' interpretatie van het uitleveringsverdrag door aanklager Lewis. Hier enkele fragmenten uit de rapportages op zijn blog

Het proces is weliswaar openbaar, maar er zijn welgeteld zestien plaatsen gereserveerd voor het publiek. Murray ging er om zes uur 's morgens voor in de rij staan om een van die plekken te bemachtigen. Julian Assange woont het proces bij in een kogelvrije glazen kooi waardoor hij ten eerste niet alles goed kan volgen en ten tweede geen direct contact kan hebben met zijn verdedigers. Een martelinstrument volgens Murray. Pogingen van zijn verdediger Fitzgerald om hem gewoon een plaats te gunnen in de rechtszaal ('hij is toch geen terrorist') liepen spaak op Baraitsers eis dat daarvoor eerst een verzoek moest worden ingediend ingediend om hem op borgtocht vrij te laten. Zelfs aanklager Lewis vond dat te ver gaan. Tevergeefs.

Murray signaleert dat Baraitser op voorhand haar objectiviteit laat varen in de behandeling van aanklager enerzijds en verdediger anderzijds. Ze onderbreekt Fitzgerald voortdurend in zijn betoog en vraagt naar verduidelijking. De -in de ogen van Murray althans- kromme redeneringen van de aanklager laat ze zonder commentaar of vragen passeren.