dinsdag 15 juni 2021

Beroep op Biden


Een groep van 24 Britse parlementsleden van verschillende partijen doet een beroep op  president Biden om de aanklachten tegen Julian Assange te laten vallen. Ter gelegenheid van het bezoek van Biden aan Europa voor de G7-top schreven ze hem

Als vice-president van president Obama speelde u een belangrijke rol in het besluit Julian Assange niet te vervolgen vanwege publicaties over de oorlogen in Afghanistan en Irak en de toestanden in Guantanamo Bay. U, net als wij, moet teleurgesteld zijn geweest toen uw voorganger een vervolging aanspande met een 175-jarige gevangenisstraf tegen een wereldwijd bekende uitgever en campagnevoerder voor de persvrijheid (...) De zaak tegen Assange verzwakt het recht om belangrijke informatie te publiceren die de regering niet prettig vindt. Inderdaad, deze waarde staat centraal in een vrije en open samenleving. De zaak tegen de heer Assange ondermijnt ook het vertrouwen van het publiek in onze rechtssystemen. Onze landen worden ook steeds meer geconfronteerd met de tegenstrijdigheid van het bepleiten van persvrijheid in het buitenland terwijl dhr. Assange jarenlang in de meest beruchte gevangenis van het VK op verzoek van de Amerikaanse regering. We doen een beroep op u om deze vervolging te laten vallen, een daad die een roep om vrijheid zou zijn die over de hele wereld zou weerklinken.

 Daniel Ellsberg

In een gesprek met Democracy Now gaf voormalig klokkenluider Daniel Ellsberg ook zijn steun aan Assange. Het is deze week vijftig jaar geleden dat de New York Times uittreksels publiceerde uit de Pentagon Papers over de oorlog in Vietnam. De documenten die Ellsberg bij de krant bezorgde toonden onder andere aan dat de regering van Lyndon B. Johnson systematisch had gelogen, niet alleen tegen de bevolking maar ook tegen het Congres.

Ellsberg zegt zich met Assange en ook met Manning en Snowden te identificeren. 'We hebben hetzelfde proces van desillusie en hetzelfde besluitvormingsproces doorgemaakt over wat we moeten doen, en ik voel me heel, heel dicht bij hen.' De vervolging van Assange op grond van de Espionage Act deugt niet volgens Ellsberg. Juridisch is de wet ook nooit getoetst door het Hooggerechtshof. Assange is de eerste journalist die volgens deze wet wordt aangeklaagd. 'En daarom denk ik dat journalisten de afgelopen 50 jaar nooit echt aandacht hebben besteed aan dit geladen pistool dat op hen gericht was.' Het is echter zonder meer in strijd met het First Amendment

Volgens Ellsberg had Biden het beroep tegen de beslissing van de Britse rechter (niet uitleveren om gezondheidsredenen) moeten laten vallen. 'Maar een lagere officier bij het ministerie van Justitie, een overblijfsel van de regering-Trump, hernieuwde eenvoudig het beroep. Dat was fout en ongrondwettelijk. Biden kan en zou dat beroep moeten laten vallen. Het is echter verre van zeker - het is niet eens waarschijnlijk - dat hij dat zal doen, gezien het feit dat hij Assange in 2010 een 'high-tech terrorist' noemde.'