dinsdag 15 juni 2021

Beroep op Biden


Een groep van 24 Britse parlementsleden van verschillende partijen doet een beroep op  president Biden om de aanklachten tegen Julian Assange te laten vallen. Ter gelegenheid van het bezoek van Biden aan Europa voor de G7-top schreven ze hem

Als vice-president van president Obama speelde u een belangrijke rol in het besluit Julian Assange niet te vervolgen vanwege publicaties over de oorlogen in Afghanistan en Irak en de toestanden in Guantanamo Bay. U, net als wij, moet teleurgesteld zijn geweest toen uw voorganger een vervolging aanspande met een 175-jarige gevangenisstraf tegen een wereldwijd bekende uitgever en campagnevoerder voor de persvrijheid (...) De zaak tegen Assange verzwakt het recht om belangrijke informatie te publiceren die de regering niet prettig vindt. Inderdaad, deze waarde staat centraal in een vrije en open samenleving. De zaak tegen de heer Assange ondermijnt ook het vertrouwen van het publiek in onze rechtssystemen. Onze landen worden ook steeds meer geconfronteerd met de tegenstrijdigheid van het bepleiten van persvrijheid in het buitenland terwijl dhr. Assange jarenlang in de meest beruchte gevangenis van het VK op verzoek van de Amerikaanse regering. We doen een beroep op u om deze vervolging te laten vallen, een daad die een roep om vrijheid zou zijn die over de hele wereld zou weerklinken.

 Daniel Ellsberg

In een gesprek met Democracy Now gaf voormalig klokkenluider Daniel Ellsberg ook zijn steun aan Assange. Het is deze week vijftig jaar geleden dat de New York Times uittreksels publiceerde uit de Pentagon Papers over de oorlog in Vietnam. De documenten die Ellsberg bij de krant bezorgde toonden onder andere aan dat de regering van Lyndon B. Johnson systematisch had gelogen, niet alleen tegen de bevolking maar ook tegen het Congres.

Ellsberg zegt zich met Assange en ook met Manning en Snowden te identificeren. 'We hebben hetzelfde proces van desillusie en hetzelfde besluitvormingsproces doorgemaakt over wat we moeten doen, en ik voel me heel, heel dicht bij hen.' De vervolging van Assange op grond van de Espionage Act deugt niet volgens Ellsberg. Juridisch is de wet ook nooit getoetst door het Hooggerechtshof. Assange is de eerste journalist die volgens deze wet wordt aangeklaagd. 'En daarom denk ik dat journalisten de afgelopen 50 jaar nooit echt aandacht hebben besteed aan dit geladen pistool dat op hen gericht was.' Het is echter zonder meer in strijd met het First Amendment

Volgens Ellsberg had Biden het beroep tegen de beslissing van de Britse rechter (niet uitleveren om gezondheidsredenen) moeten laten vallen. 'Maar een lagere officier bij het ministerie van Justitie, een overblijfsel van de regering-Trump, hernieuwde eenvoudig het beroep. Dat was fout en ongrondwettelijk. Biden kan en zou dat beroep moeten laten vallen. Het is echter verre van zeker - het is niet eens waarschijnlijk - dat hij dat zal doen, gezien het feit dat hij Assange in 2010 een 'high-tech terrorist' noemde.'

Chris Hedges

Ook journalist, schrijver en tv-talkshow host Chris Hedges steunt Julian Assange. Hedges volgde in Londen het uitleveringsproces. Hij is bevriend met een van de advocaten die Julian hebben bijgestaan in de periode waarin hij asiel kreeg in de Ecuadoriaanse ambassade. 

Volgens Hedges is de strijd om Julians vrijheid altijd veel meer geweest dan de vervolging van een uitgever. Het is de belangrijkste strijd voor persvrijheid van onze tijd. En als we deze strijd verliezen, zal dat verwoestend zijn, niet alleen voor Julian en zijn familie, maar ook voor ons. Want het gaat om het principe: een samenleving die het vermogen om de waarheid te spreken verbiedt, dooft het vermogen om in gerechtigheid te leven.

Toen Assange zijn toevlucht moest nemen in de ambassade van Ecuador, vertelde Hedges op een bijeenkomst ter ondersteuning van Assange,  waarschuwde Len Weinglass, een van zijn advocaten, hem voor zijn mogelijke vervolging door de Verenigde Staten vanwege samenwerking met Bradley/Chelsea Manning. 'Waar gaan ze mij dan eigenlijk voor vervolgen?' had Assange terecht gevraagd. 

Hedges: 'Ze vervolgen hem niet vanwege zijn ondeugden, maar vanwege zijn deugden....'

'omdat hij de meer dan 15.000 niet-gemelde doden van Iraakse burgers aan het licht bracht; omdat hij de marteling en het misbruik van zo'n 800 mannen en jongens tussen 14 en 89 in Guantánamo aan de kaak stelde; omdat hij onthulde dat Hillary Clinton in 2009 Amerikaanse diplomaten beval om VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon en andere VN-vertegenwoordigers uit China, Frankrijk, Rusland en het VK te bespioneren, waaronder het verkrijgen van DNA, irisscans, vingerafdrukken en persoonlijke wachtwoorden, onderdeel van het lange patroon van illegale surveillance, waaronder het afluisteren van VN-secretaris-generaal Kofi Annan in de weken voor de door de VS geleide invasie van Irak in 2003; omdat hij aan het licht bracht dat Barack Obama, Hillary Clinton en de CIA de militaire coup van juni 2009 in Honduras orkestreerden die de democratisch gekozen president Manuel Zelaya omverwierp en verving door een moorddadig en corrupt militair regime; omdat hij aan het licht bracht dat George W. Bush, Barack Obama en generaal David Petraeus een oorlog in Irak hebben vervolgd die volgens de wetten van na Neurenberg wordt gedefinieerd als een criminele aanvalsoorlog, een oorlogsmisdaad, dat ze honderden gerichte moorden hebben toegestaan, waaronder die van Amerikaanse burgers in Jemen, en dat ze in het geheim raket-, bom- en drone-aanvallen op Jemen hebben uitgevoerd, waarbij tientallen burgers om het leven zijn gekomen; omdat hij ontmaskerde dat Goldman Sachs Hillary Clinton $ 657.000 betaalde om lezingen te geven, een bedrag dat zo hoog is dat het alleen als steekpenningen kan worden beschouwd......'

Enzovoort. 

Klokkenluider uit de gevangenis

Reality Winner, een Texaanse inlichtingenspecialist, die vijf jaar gevangenisstraf kreeg voor het lekken van een NSA-rapport aan The Intercept is op voorwaarden vrijgelaten. Zij was in 2017 onder Trump de eerste die aangeklaagd werd voor het lekken van informatie. Het rapport dat ze naar de pers stuurde ging over Russische pogingen het Amerikaanse verkiezingssysteem te hacken. Winner is ontslagen uit de gevangenis maar moet haar straf nog wel uitzitten onder 'supervised custody'. Relaties van Julian Assange zien in deze maatregel een lichtpuntje voor zijn zaak. Er lijkt nu een momentum te zijn voor verandering, zegt Gabriel Shipton. Hij wijst ook op het gesprek van het nieuwe hoofd van het Ministerie van Justitie Merrick Garland met de pers over de inbreuk die de vorige regering heeft gemaakt op de persvrijheid door telefoontaps bij journalisten. 

[foto: Daniel Ellsberg, gemaakt door Edward Kimmel CC]

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten